OSAAVA KONEPAJA

Olemme suomalainen mittatilauskonepaja ja erikoistuneet vaativien säiliöiden valmistamiseen.  Teemme omissa noin 1000 m2 tiloissa myös muita alihankinta töitä,  Hitsausta 111, 135, 136, 131, 141 ja 12, levyn leikkausta, taivutusta, mankelointia, kanttausta, kokoonpanoa yms. metallialantöitä.  Kaikki tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan asiakkaan antamien lähtötietojen pohjalta. Varmistamme täällä sen, että asiakkaan tilaama tuote täyttää sille tarkoitetut standardit ja soveltuu sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen.  Mitä paremmat lähtötiedot saamme käyttöömme, sitä nopeammin myös tuotteet saadaan valmistettua.  Parantaaksemme laatua ja vähentääksemme mahdollisten väärin ymmärrysten määrää olemme luoneet uuden helpon tavan lähettää meille tarjouspyyntö.  Siihen on kerätty kaikki keskeisimmät asiat, joita meidän tulee tietää voidaksemme luoda laadukkaan ja edullisen tarjouksen tuotteesta, joka täyttää sille asetetut vaatimukset.

PITKÄ KOKEMUS VAATIVISTA TÖISTÄ

Helsingin Painesäiliö Oy on yli 65- vuotta vanha painesäiliöiden suunnitteluun ja valmistamiseen erikoistunut konepaja. Vuosien aikana hankittu kokemus ja osaaminen  on pyritty mahdollisimman hyvin siirtämään sukupolvelta toiselle, jotta alkuperäinen idea osaavasta ja palvelevasta säiliövalmistajasta toteutuisi. Yritys aloitti toimintansa vuonna 1949 Helsingissä pienessä pajassa ja siihen aikaan tilaukset kirjattiin ruutuvihkoon.  Alkuperäinen vihko on edelleen meillä tallessa ja ensimmäinen kirjattu tilaus vuonna 1949 on ollut 2000 L paineilmasäiliö. Sitä emme osaa sanoa onko tuo kyseinen säiliö vielä jossain päin maailmaa olemassa. Osaamista pidämme yllä jatkuvalla koulutuksella. Hitsarit, joilla yli 15 kokemus ovat keskeisessä asemassa säiliön valmistuksessa. Siksi myös heidän osaamista seurataan ja ylläpidetään koko ajan. Pätevyydet uusitaan säännöllisin välein ja vaativat hitsauskokeet suoritetaan huolellisesti ulkopuolisen tarkastuslaitoksen valvomina. Kaikki kokeet valvotaan tarkasti ja niistä tehdään viralliset todistukset.

YHTEISTYÖVERKOSTO

Olemme vuosien aikana rakentaneet laadukasta yhteistyöverkostoa. Tavoitteenamme on rakentaa verkosto, jonka kanssa yhteistyössä saamme valmistettua vaativimmatkin asiakkaiden meille asettamat toiveet kilpailukykyisesti. Kokonaisuuden on oltava enemmän kuin osiensa summa. Tämä edellyttää meiltä myös sitä, että ymmärrämme myös meidän yhteistyökumppaneiden laatutason ja osaamisen niin, että se tukee meidän toimintaa. Olemme aloittaneet yhteistyökumppaneidemme auditoinnit ja yhdessä pyrimme luomaan sellaiset toimintamallit ja prosessit, jotka takaavat meille korkean laadun ja turvalliset tuotteet kilpailukykyisesti. Asiakkaamme tyytyväisyys on meille tärkeä asia. Vastuullamme on, että koko ketju toimii resursseja säästäen ja että prosessin aikana syntynyt hiilijalanjälki olisi mahdollisimman pieni. Haluamme olla mukana siinä kehityksessä, joka tukee ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Tällä on siis suuri merkitys tulevaisuudessa siihen minkälaisia valintoja ja ratkaisuja teemme.