ammattitaitoinen
ja
luotettava
painesäiliövalmistaja

MITÄ ME TEEMME?

Olemme suomalainen mittatilauskonepaja ja erikoistuneet vaativien säiliöiden valmistamiseen.  Teemme myös muita alihankinta töitä,  Hitsausta 111, 135, 136, 131, 141 ja 12, levyn leikkausta, taivutusta, mankelointia, kanttausta, kokoonpanoa yms. metallialantöitä.  Kaikki tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan asiakkaan antamien lähtötietojen pohjalta. Varmistamme täällä sen, että asiakkaan tilaama tuote täyttää sille tarkoitetut standardit ja soveltuu sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen.  Mitä paremmat lähtötiedot saamme käyttöömme, sitä nopeammin myös tuotteet saadaan valmistettua.  Parantaaksemme laatua ja vähentääksemme mahdollisten väärin ymmärrysten määrää olemme luoneet uuden helpon tavan lähettää meille tarjouspyyntö.  Siihen on kerätty kaikki keskeisimmät asiat, joita meidän tulee tietää voidaksemme luoda laadukkaan ja edullisen tarjouksen tuotteesta, joka täyttää sille asetetut vaatimukset.

KOKEMUS JA OSAAMINEN

Helsingin Painesäiliö Oy on yli 65- vuotta vanha painesäiliöiden suunnitteluun ja valmistamiseen erikoistunut konepaja. Vuosien aikana hankittu kokemus ja osaaminen  on pyritty mahdollisimman hyvin siirtämään sukupolvelta toiselle, jotta alkuperäinen idea osaavasta ja palvelevasta säiliövalmistajasta toteutuisi. Yritys aloitti toimintansa vuonna 1949 Helsingissä pienessä pajassa ja siihen aikaan tilaukset kirjattiin ruutuvihkoon.  Alkuperäinen vihko on edelleen meillä tallessa ja ensimmäinen kirjattu tilaus vuonna 1949 on ollut 2000 L paineilmasäiliö. Sitä emme osaa sanoa onko tuo kyseinen säiliö vielä jossain päin maailmaa olemassa. Osaamista pidämme yllä jatkuvalla koulutuksella. Hitsarit ovat keskeisessä asemassa säiliön valmistuksessa. Siksi myös heidän osaamista seurataan ja ylläpidetään koko ajan. Pätevyydet uusitaan säännöllisin välein ja vaativat hitsauskokeet suoritetaan huolellisesti ulkopuolisen tarkastuslaitoksen valvomina. Kaikki kokeet valvotaan tarkasti ja niistä tehdään viralliset todistukset.

 KORKEA LAATU ON MEILLE SYDÄMEN ASIA

Painesäiliöiden valmistus on tarkkaa ja vaativaa työtä. Jokainen säiliö suunnitellaan juuri sen käyttötarkoituksen mukaisesti huomioiden kaikki siihen liittyvät standardit ja turvallisuustekijät. Ensimmäisenä saatujen lähtötietojen pohjalta tehdään tarvittavat lujuuslaskelmat ja alustavat mittakuvat. Nämä laskelmat ja suunnitelmat tarkastetaan ennen kuin voimme aloittaa itse säiliön valmistuksen ulkopuolisella tarkastuslaitoksella. Säiliön valmistusta ja suunnittelua ohjaa Suomen Eduskunnan 16 joulukuuta, 2016 hyväksymä painelaitelaki 1144/2016 ja EU direktiivi 2014/68/EU.  Näiden lisäksi laatua ja vaatimuksia ohjaavat eri puolilla maailmaa käytettävät standardit kuten ASME, PED ja TP TC032 .  Nämä kaikki edellyttävät valmistajalta suurta ammattitaitoa ja huolellisuutta, jotta painesäiliöstä saadaan valmistettua käyttötarkoitukseen sopiva ja turvallinen laite. Olemme näiden pohjalta laatineet itsellemme laatukäsikirjan, jonka mukaan toimimme päivittäin.  Jokainen säiliö tarkastatetaan aktorisoidun kolmannen osapuolen toimesta pienintäkin yksityiskohtaa myöten, ennen kuin se lähtee meiltä asiakkaalle. Korkea laatu ja tuotteiden turvallisuus ovat meidän toiminnan kannalta keskeisiä ja tärkeimpiä elementtejä, joista emme tingi.

YHTEISTYÖVERKOSTO

Olemme vuosien aikana rakentaneet laadukasta yhteistyöverkostoa. Tavoitteenamme on rakentaa verkosto, jonka kanssa yhteistyössä saamme valmistettua vaativimmatkin asiakkaiden meille asettamat toiveet kilpailukykyisesti. Kokonaisuuden on oltava enemmän kuin osiensa summa. Tämä edellyttää meiltä myös sitä, että ymmärrämme myös meidän yhteistyökumppaneiden laatutason ja osaamisen niin, että se tukee meidän toimintaa. Olemme aloittaneet yhteistyökumppaneidemme auditoinnit ja yhdessä pyrimme luomaan sellaiset toimintamallit ja prosessit, jotka takaavat meille korkean laadun ja turvalliset tuotteet kilpailukykyisesti. Asiakkaamme tyytyväisyys on meille tärkeä asia. Vastuullamme on, että koko ketju toimii resursseja säästäen ja että prosessin aikana syntynyt hiilijalanjälki olisi mahdollisimman pieni. Haluamme olla mukana siinä kehityksessä, joka tukee ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Tällä on siis suuri merkitys tulevaisuudessa siihen minkälaisia valintoja ja ratkaisuja teemme.