JATKUVA KANNATTAVA KEHITYS

Olemme luoneet itsellemme korkeat tavoitteet, joiden saavuttaminen vaatii meiltä jatkuvaa kehittymistä.  Kehittyäksemme meidän on osattava katsoa itseämme asiakkaan silmin ja ymmärtää asiakkaan tilanne ja se miten me voimme omalla osaamisellamme auttaa asiakasta luomaan itselleen paremmat edellytykset menestyä, meidän ammattitaitoa ja osaamista  hyödyntäen.  Liiketoimintaympäristö muuttuu kovaa vauhtia ja vaatimukset meidän toimintaa ja osaamista kohtaan kasvavat jatkuvasti. Vastataksemme kasvaviin haasteisiin olemme luoneet oman 4K -mallin. Tämän mallin avulla tarkastelemme 4 eri tärkeää osa-aluetta omassa liiketoiminnassa ja pyrimme löytämään ne asiat, joilla on kyseisen asian kannalta merkitystä.  Haluamme löytää ne tekijät jotka vaikuttavat esim. kannattavuuteen ja ymmärtää miten voimme muuttaa niitä kestävän kehityksen vaatimusten mukaisesti.  Identifioimme ne ja teemme jokaiselle mielestämme tärkeälle asialle selkeän kehityssuunnitelman, aikataulun ja budjetin. 

 

KEHITYS

Nykyn tietämyksen mukaan ensimmäiset ihmiset lähtivät liikkeelle Afrikasta kun elinympäristö muuttui ja pakotti ihmisen tulemaan tasangolle ja opettelemaan kävelemään kaksin jaloin. Silloin piti myös opetella uusia tapoja metsästää ja tulla toimeen. Pian ihmisen uteliaisuus kuitenkin vei uusille asuinsijoille ja uusia haasteita kohti. Ihminen oppi uusien työkalujen  käytön aika varhaisessa vaiheessa. Opimme käyttämään tulta, kypsentämään ruokaa, tekemään kivistä sopivia työkaluja, myöhemmin louhimaan metalleja jne. Kehitys on myös meille kaiken perusta. Haluamme panostaa jatkuvasti siihen, että meidän osaaminen ja ammattitaito kehittyvät  suunnitellusti.  Kehityksen tulee olla suunniteltua, johdonmukaista ja koskea kaikkia osa-alueita yrityksen toiminnassa. 

  

KILPAILUKYKY

Kilpailukyky ei ole yksitäinen tapahtuma eikä muutaman sattuman onnen kantamoinen, vaan se  syntyy huolellisesti mietityistä tavoitteista,  toimintamalleista, suunnitelmien toteuttamisesta ja halusta saavuttaa asetetut tavoitteet. Olla kilpailukykyinen tarkoittaa meille sitä, että meidän on jatkuvasti pidettävä huoli omasta kunnostamme.  Meidän tulee arvioida toimintaamme joka ikinen päivä ja huolehtia siitä, että teemme oikeita asioita ja siitä, että teemme ne oikein ja suunnitellusti. Ei riitä, että me kehitymme. Tärkein osa-alue on kuunnella asiakkaitamme ja ymmärtää heidän tarpeet paremmin kuin muut. Haluamme olla se joukkue, joka  saavuttaa asetetut tavoitteet. Tiedämme, että kilpailukykyä ei rakenneta yhdessä päivässä, eikä viikossa vaan se vaatii meiltä jatkuvaa ponnistelua. Kun me olemme kilpailukykyisiä, myös asiakkaillamme on mahdollisuus pärjätä paremmin kilpailussa omalla alallaan.

  

KASVU

Toiminnan tehostaminen ja kannattavuuden parantaminen antavat edellytykset kannattavalle kasvulle. Kasvu taas mahdollistaa tulevat investoinnit ja varmistaa, että olemme täällä myös tulevaisuudessa palvelemassa asiakkaitamme. Emme myöskään unohda työntekijöitämme, joilla on merkittävä rooli yrityksen kehittymisessä.  Ammattitaitoiset henkilöt ovat menestyksen avain.  Kannattava kasvu mahdollistaa myös heidän palkitsemisen, siitä kovasta työstä jonka he joka päivä tekevät.

 

KANNATTAVUUS

Yrityksen kannattavuuden jatkuva parantaminen vaatii tarkkaa ja huolellista toiminnan arviomista ja tehostamista. Koska, kaikki vaikuttaa kaikkeen, on jokaisella asialla oma painoarvonsa. Siksi myös se mitä ja miten mitataan merkitsee paljon lopputuloksen kannalta. On tärkeää löytää ne asiat joilla on merkitystä, niistä joilla ei ole merkitystä. Mittaamisen perimmäinen tarkoitus on, että pystymme luomaan uusia tapoja toimia tehokkaammin ja paremmin niin, että lopputulos on aikaisempaa parempi ja fiksumpi.  Kannattavuuden analysointi on meidän sisäistä toiminnan jatkuvaa arvioimista ja kehittämistä.